Sài Gòn Luxury Apartment

172 - 174 Ký Con, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh
0873038888
Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
172 - 174 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM
(08) 73038888 | Fax: (08) 73037777
http://www.benthanhland.vn