Vimeco Building

Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
0437848204
Công ty CP Vimeco
Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
(04) 37848204 | Fax: (04) 37848202
http://vimeco.com