Hà Nội cấm "xẻ thịt" tầng 1 nhà tái định cư để kinh doanh

22/06/2020 09:45

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương không được lấy tầng 1 nhà tái định cư để kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào mà phải sử dụng đúng mục đích.

khu nhà tái định cư cao tầng
Hà Nội vừa có công văn yêu cầu cấm sử dụng tầng 1 nhà tái định
cư để kinh doanh. Ảnh minh họa

Trước đó, Sở Tài chính đã có đề nghị về việc quản lý tài sản là nhà sinh hoạt cộng đồng được bố trí từ phần diện tích nhà tầng 1 thuộc sở hữu Nhà nước tại chung cư tái định cư trên địa bàn. Xét theo đề nghị này, UBND TP. Hà Nội đã có công văn chỉ đạo. Cụ thể, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn sau khi tiếp nhận tài sản công là diện tích nhà tầng 1 thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư tái định bố trí sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng, quản lý, sử dụng và kê khai, báo cáo theo chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị trên phải có trách nhiệm quản lý theo đúng mục đích, không được sử dụng để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Việc vận hành, sửa chữa, bảo trì nhà sinh hoạt cộng đồng tuân theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan. Nguồn kinh phí này lấy từ nguồn hỗ trợ của ngân sách địa phương theo phân cấp (nếu có), nguồn đóng góp của người dân tại chung cư tái định cư và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để được hướng dẫn; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ báo cáo lên UBND thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã các thủ tục về đất đai với diện tích nhà tầng 1 thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư tái định cư giao UBND xã, phường, thị trấn quản lý, bố trí sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng.

Diện tích tầng 1 tại nhiều khu tái định cư ở Hà Nội được sử dụng vào mục đích kinh doanh khi UBND thành phố chưa cho phép. Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, TP. Hà Nội giao Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý 148 tòa nhà tái định cư. Chưa được sự chấp thuận của UBND TP. Hà Nội, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã tự ý bố trí cho 21 cá nhân, đơn vị sử dụng 4.038m2 để kinh doanh.

Khánh Trang

DMCA.com Protection Status

Dành cho người xây nhà

💬