Tp.HCM yêu cầu khẩn trương thu hồi các dự án chậm triển khai

28/11/2018 11:11

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong, đối với những dự án xác định đủ điều kiện thu hồi lại đất theo quy định của pháp luật thì phải kiên quyết thực hiện thu hồi.

thu hồi dự án chậm triển khai
Tp.HCM yêu cầu khẩn trương thu hồi các dự án chậm triển khai

Vừa qua, Văn phòng UBND Tp.HCM đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong liên quan đến tình hình thực hiện cũng như hướng xử lý các dự án trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong giao Chủ tịch UBND các quận - huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) rà soát kỹ lần nữa danh mục các dự án. Phải kiên quyết thực hiện thu hồi đối với những dự án xác định đủ điều kiện thu hồi lại đất theo quy định của pháp luật; chủ động xem xét, nếu cần thiết có báo cáo thông qua Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực UBND quận - huyện để tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện, trên cơ sở đó báo cáo Sở TN-MT để tổng hợp và công bố công khai trên báo chí danh sách các dự án sẽ phải thu hồi đất và đề xuất các thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo UBND Tp.HCM cũng yêu cầu Sở TN-MT phối hợp với UBND quận - huyện rà soát và thực hiện công bố công khai danh sách các dự án thu hồi; đồng thời rà soát, báo cáo cụ thể danh sách các dự án trọng điểm của thành phố có sử dụng đất để tổ chức thực hiện mời gọi đầu tư năm 2019, báo cáo UBND thành phố chủ trì có kế hoạch, tổ chức hội nghị xúc tiến mời gọi đầu tư trước 20/12/2018.

Sở TN-MT cũng được UBND Tp.HCM giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan rà soát, phân tích kỹ từng trường hợp cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án đang thực hiện thanh tra, kiểm tra. Đối với những trường hợp xác định không ảnh hưởng đến nội dung đang thực hiện thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, có báo cáo, tham mưu cho thành phố để có hướng tháo gỡ cụ thể cho doanh nghiệp.

Dành cho người xây nhà

💬