584- Lilama SHB Plaza

Nguyễn Văn Dung, Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
0822222584
Công ty CP Khai thác GTVT 584
785/1 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP HCM
(08) 22222584 | Fax: (08) 22233584
www.congty584.com.vn