Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Thủ đô

20/04/2020 09:12

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 lần này nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000.

Đây là phần Quy hoạch sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và Thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Khu đất nghiên cứu điều chỉnh thuộc địa giới hành chính xã An Thượng và xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, có tổng diện tích là 47,61ha.

văn bản điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch Thủ đô

Theo Quy hoạch chung Thủ đô đã được phê duyệt, khu đất nghiên cứu điều chỉnh nằm trong khu vực xác định chức năng là đất nông nghiệp và đất cây xanh, công viên vui chơi giải trí được điều chỉnh thành đất an ninh quốc phòng (để thực hiện dự án xây dựng thao trường huấn luyện và doanh trại đóng quân Trung đoàn 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô).

Việc quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất quốc phòng an ninh trên địa bàn, là cơ sở triển khai dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đồng thời là cơ sở để lập điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng.

Khánh Trang

DMCA.com Protection Status

Dành cho người xây nhà

💬